Dziękujemy!

Pliki zostały przesłane.

1. PODAJ NUMER ZAMÓWIENIA LUB NAZWĘ JEDNOSTKI
2. WSKAŻ NAM WSKAZÓWKI DO PROJEKTU (OPCJONALNIE)
3. DODAJ ZDJĘCIA I INNE MATERIAŁY
Maksymalny rozmiar plików to dla jednego pliku 10 mb, a razem dla wszystkich plików 100 mb
Akceptowane formaty plików: .jpg .jpeg .png .doc docx .pdf .zip .rar .odt
4. Wyślij